Månad: februari 2015

Tvättbokning: Bricka, app, inloggningsuppgifter

Vår tvättstuga är nu digital! För att komma in i våra tvättstugor behövs en inloggningsbricka. Brickan hämtas på vicevärdens expedition, Svinningegränd 13, onsdagar kl. 19.00-19.30. Bokar tvättid gör man vid en panel som finns utanför tvättstugorna eller via internet, enligt nedanstående

Märkt med:
Top