Månad: april 2015

Info från styrelsen

Vi har kommit en bit in på 2015 och har haft fyra möten med den nya styrelsen. Följande information är aktuell: – Det har varit en del jobb med tvättstugebokningen som nu fungerar ganska bra. Alla har inte hämtat ut

Top