Vad är Riksbyggens roll?

Föreningen har avtal med Riksbyggen om förvaltning av vår förening, avtalen har olika löptid och förhandlas om med jämna mellanrum.

Riksbyggens hemsida