Vad beslutar stämman?

Medlemmarna kallas årligen till föreningsstämma, som är föreningens högsta beslutande organ.
Det är stämman som tar ställning till styrelsens förvaltning och godkänner förvaltningen genom att bevilja ansvarsfrihet, eller om förvaltningen inte kan godkännas vidtar de åtgärder som stämman finner lämpliga.

Som medlem i en bostadsrättsförening har du stor möjlighet att påverka ditt boende och detta är en av anledningarna till varför boendeformen har blivit så vanlig och populär. Medlemmar kan lämna förslag (motion) till föreningsstämman och om tillräckligt många stödjer förslaget (majoritet) blir detta verklighet. Detta kan röra boendemiljö, service, renovering eller andra boendefrågor. Naturligtvis kan förslaget medföra en kostnadshöjning vilket medför att månadsavgiften måste höjas, men möjligheten att kunna påverka sitt boende är värt mycket för många.