Info från styrelsen

Vi har kommit en bit in på 2015 och har haft fyra möten med den nya styrelsen. Följande information är aktuell:

– Det har varit en del jobb med tvättstugebokningen som nu fungerar ganska bra. Alla har inte hämtat ut de brickor som man måste ha, för att boka tvättid. Kom ihåg att det kostar 200 kr för en borttappad bricka. Har du frågor om brickor och bokning kom till vicevärdsexp. (öppet onsdagar kl. 19.00-19.30) så försöker vi lösa detta. OBS! Tvätta INTE BH med bygel, det kostar varje gång det blir stopp p.g.a. byglarna som fastnar i tvättmaskinen.

– Riksbyggen har hjälpt oss att förbättra övervakningen av vår energiförbrukning. Bergvärmecentralens funktion kan nu lättare kontrolleras och synkroniseras med fjärrvärme och elförbrukning.

– Miljörummet fungerar ganska bra, men vissa fortsätter att slänga matrester i tidningskärlet, kartonger slås inte isär, det medför att kärlen fylls för fort. Det källsorteras inte så bra, det medför att sophusens kärl blir för fort fyllda.

– Styrelsen utreder tillsammans med Riksbyggen om och när det behövs stambyte i våra fastigheter. Härmed avrådes bestämt att påbörja renovering av era badrum. Besked om stambyte kommer att ges så fort utredningen är klar.

– Ändringar i det ekonomiska regelverket som gäller för bostadsrättsföreningar kräver att våra stadgar ändras. Det pågår en översyn av hur våra egna stadgar förhåller sig till Riksbyggens s.k. normalstadgar. Det kommer att hållas en extrastämma under sensommaren, då vi skall besluta om styrelsens förslag till ändring av våra stadgar. Stadgeändring kräver nämligen extrastämma + en ordinarie årsstämma.

– Våren är här och ett påpekande kring våra portar kan behövas: de är att tillverkade av trä, vilket medför att träet sväller resp. krymper beroende på vilken luftfuktigheten det är i luften. Vicevärdarna justerar portarna två ggr varje år, men tyvärr slår de ibland hårt igen och ibland går de inte i lås. Så har det varit sedan husen var nya – för 47 år sedan! Styrelsen ser inget rimligt alternativ i dagsläget. Tills vidare ber styrelsen att alla hjälps åt att stänga dörrarna försiktigt när det behövs och att se till att de går i lås när så behöver ske. Vi har alla som bostadsrättsinnehavare ansvar för vår gemsamma trygghet.

– Styrelsen har beslutat om att vid försäljning av lägenhet ska en avflyttningskontroll göras. Riksbyggen kommer därför att kontakta alla säljare av lägenhet för att planera in ett besök. Inga överlåtelser av lägenheter kommer att beviljas av styrelsen utan att en avflyttningskontroll har gjorts. Detta innebär att alla ansökningar om utträde ur föreningen måste kompletteras med ett kontrollprotokoll. Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts som har otillåtna ändringar. Det som främst kontrolleras vid en avflyttningskontroll är ventilations-, värme och sanitetsinstallationer, att inga allvarliga skador finns, att inga otillåtna ändringar eller installationer gjorts. Om anmärkningar finns, åläggs bostadsrättshavaren att åtgärda dessa.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*