Vicevärd

Vicevärden är en mycket viktig person då denne ska vara styrelsens verkställande instans. I det ingår att företräda styrelsen och tillsammans med styrelsen ha kontakt med medlemmarna. Vicevärden ska vara styrelsens kontaktperson med Riksbyggen i drifts-, underhålls- och uthyrningsfrågor.

Exempel på sysslor som vicevärden sköter:

  • Kölistan och fördelningen till parkeringar och garage.
  • Tar emot klagomål och vidarebefordrar dessa för åtgärd.
  • Utlåning av föreningslokalen.

Vicevärden deltar i styrelsens möten och arbetsutskott och ger regelbundna rapporter om vad som tilldragit sig inom bostadsrättsföreningen.

Expeditionen

Vicevärden har en expedition på Svinningegränd 13. Öppettider onsdagar 19.00 – 19.30.

Vid brådskande ärenden ring Riksbyggen: 0771-860860