Försäkring

Fastigheterna är försäkrade till fullvärde, försäkring mot ohyra ingår. Föreningen har tecknat tilläggsförsäkring för samtliga lägenheter. Det innebär alltså att de boende själva ska teckna hemförsäkring utan tillägg för bostadsrätt.