Trafik och parkering

Bostadsområdet ska vara så bilfritt och tryggt som möjligt. Undantaget nyttotrafik, exempelvis sjuktransporter och i- och urlastning av varor.

Det är inte tillåtet att parkera på föreningens parkmark eller på gårdarna.
Parkering ska ske på din parkeringsplats, inom markeringen eller i förhyrt garage.
För att hyra parkeringsplats eller garage kontakta vicevärden.