Elinstallationer


Använd alltid behörig elektriker vid alla elektriska installationer.

Försäkringsbolaget betalar inte ut någon ersättning om exempelvis eldsvåda uppstår genom felaktig installation utförd av icke behörig person.

Det här får du göra själv:

  • Byta glödlampa och lysrör/glimtändare
  • Byta stickpropp
  • Byta strömbrytare till sladd
  • Byta lamphållare
  • Förlänga vanlig sladd med kopplingsdosa

De här åtgärderna förutsätter givetvis att den som utför dem har nödvändiga kunskaper.
Glöm inte stänga av strömmen dra ur sladden först.
El utomhus måste alltid vara godkänd för utomhusbruk, exempelvis julgransbelysning eller lampor på balkongen och vara anslutna via en jordfelsbrytare.