BRF Stockholmshus 24


En bostadsrättsförening mellan Spånga och Kista

Stockholmshus 24 är en bostadsrättsförening, med sammanlagt 136 bostadsrätter i 16 byggnader belägna intill Spånga kyrka i nordvästra Stockholm. Föreningen är knuten till Riksbyggen som är föreningens förvaltare.

Föreningen har bergvärme som installerades 2007. Samma år reveterades alla fasader, tilläggsisolerades alla tak och alla balkonger och balkongräcken målades.

Fastigheterna är anslutna till Ownit där internet 1000 MBit och grundutbudet för TV ingår i avgiften. Innehållet i basutbudet och andra TV-paket hittas på www.ownit.se.

Riksbyggen

Vi är en Riksbyggen-ansluten förening vilket innebär att vi har de som förvaltare med all expertis och erfarenhet det inbringar.

Lägenhetsspecifikation

32 st 2 rum och kök.
60 st 3 rum och kök.
32 st 4 rum och kök.
12 st 5 rum och kök.

Samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt.

Omgivningen

Drygt 500 meter från bostadsrättsföreningen börjar Järvafältet. Här finns bland annat motionsspår och strövområden. Norrut på fältet finns fin natur och många grusvägar där man kan vandra och cykla.

Kommunikationer

Det finns goda kommunikationer till Stockholmshus 24. Till tunnelbanestationen i Tensta är det cirka 600 meter. Pendeltågsstationen i Spånga ligger cirka 1,2 kilometer bort och det finns flera busshållplatser på vägen.

K-märkning

Bostadsrättsföreningens byggnader, som är byggda på 60-talet, är K-märkta av Stockholms Stadsmuseum.

Byggnaderna har ett betydande värde som motsvaras av den näst högsta klassen, grönt. Detta innebär att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Kulturhistorisk motivering och karaktärisering av Deglinge 1, Holminge 2 & Svinninge 2:

”De 16 låga lamellhusen i dessa tre kvarter har ett stadsbyggnadshistoriskt värde eftersom den är Tenstas mest konsekvent genomförda exempel på 1960-talets ”tätt-och-lågt” ideal bland flerbostadshusen. Den låga höjden, två våningar, motiverades i stadsplanen från 1965 (pl. 6485) av närheten till den känsliga miljön vid Spånga kyrka och Spånga kyrkby.

Byggnadernas arkitektur är enkel men välformad, med tidstypiska detaljer såsom t.ex. entréernas träportar och sidostycken i marmor, eller balkongfronterna i brunmålat trä. De putsade husens ljusa färgskala skall ses som en anpassning till den anslutande äldre kulturmiljön vid Spånga kyrka. Områdets kulturhistoriska värde är dock i högre grad beroende av den yttre miljön och dess samspel med bebyggelsen, än av husens arkitektur i sig. De småskaliga och varierade utemiljöerna har intima gårdsrum och platsbildningar, planterade trädalléer vid gångvägarna, terrasserande naturstensmurar mm.

Byggnaderna är välbevarade, dock är fönstren utbytta.”