Vad innebär bostadsrätt?


Med bostadsrätt har man nyttjanderätt till en viss lägenhet på obegränsad tid.
En viktig skillnad mot hyresrätt som är en nyttjanderätt till en viss lägenhet på begränsad tid.

Det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten och lägenheterna och bostadsrättsinnehavarna måste vara medlem i denna förening. Som medlem och bostadsrättsinnehavare måste du ta hänsyn till föreningens regler (stadgarna) och lagar som reglerar boendeformen bostadsrätt.

Bostadsrätten innebär ett förmögenhetsvärde för ”ägaren”. Innehavaren betalar också en årsavgift till föreningen, som i princip avser de kostnader som finns för lån, drift och reparationer. Årsavgiften delas upp och betalas månadsvis. Storleken på avgiften beror på föreningens totala kostnader och vilken andel som respektive bostadsrätt har av föreningens totala kostnader. Andelarna blir beräknade när föreningen bildas.