Försäkring


Fastigheterna är försäkrade till fullvärde. Föreningen har tecknat tilläggsförsäkring för samtliga lägenheter. Det innebär alltså att de boende själva ska teckna hemförsäkring utan tillägg för bostadsrätt.

Vi har även ett avtal med Riksbyggen där kostnadsfri rådgivning ingår för samtliga medlemmar. Information om det finns på deras hemsida.