Trapphus


För dem som bor i bostadshus är det viktigt att veta att trapphuset är en av två utrymningsvägar. Därför är det förbjudet att blockera denna med olika tillbehör typ; cyklar, barnvagnar, kartonger eller annat som försvårar en eventuell utrymning.

Det är viktigt att inte fresta brandanläggare (pyromaner) med skräp eller andra inventarier såsom barnvagnar, vilka är extremt lättantända i trapphus. Tänk på att aldrig låsa säkerhetsdörrar eller gallergrindar tillika tillhållarlås inifrån. Denna säkerhetsåtgärd är endast till för att låsas utifrån för att hålla obehöriga borta.

Se till att porten alltid är låst så att inga obehöriga kan ta sig in, gäller även för att begränsa möjligheten till inbrott och skadegörelse.