Förråd


I förråden får av brandsäkerhetsskäl inga brandfarliga ämnen förvaras. Det är inte heller tillåtet att dra in egen elektricitet. Vidare är det förbjudet att röka eller ens tända en låga i förrådslokalerna. Sätt alltid ett rejält hänglås på dörren. Förråd av olika slag lockar ofta till inbrott.