Trafik och parkering


Bostadsområdet ska vara så bilfritt och tryggt som möjligt. Undantaget nyttotrafik, exempelvis sjuktransporter och i- och urlastning av varor.

Det är inte tillåtet att parkera på föreningens parkmark eller på gårdarna. Parkering ska ske på din parkeringsplats, inom markeringen eller i förhyrt garage.

Parkering och Garage

Föreningen har 78 parkeringsplatser, varav 9 gästparkeringsplatser samt 7 garagelängor innehållande sammanlagt 62 platser.

Kölistan sköts av Riksbyggen och finns tillgänglig på mitt riksbyggen. Parkering och garage tecknas på separat kontrakt och detta kan endast göras av medlemmar.