Nyttjanderätt kan förverkas


Det finns särskilda omständigheter som kan innebära att nyttjanderätten kan förverkas.

Exempelvis…

  • Om månadsavgiften inte betalas i tid till föreningen.
  • Om bostaden upplåts i andra hand utan tillstånd.
  • Om innehavaren i bostaden hyser någon eller något på ett sådant sätt att det är till skada för föreningen eller någon medlem.
  • Om bostaden vanvårdas.
  • Om föreningen efter beslut kräver tillträde till lägenheten och vägras utan anledning.
  • Om innehavaren bedriver brottslig verksamhet i sin bostadsrätt.

Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse.