Ohyra


Att drabbas av skadedjur i bostaden är en obehaglig upplevelse. Handla snabbt vid eventuella angrepp av t.ex. mjölbaggar, så förhindras spridning till andra lägenheter. Kontakta alltid förvaltaren om lägenheten drabbas av ohyra.