Styrelsen


Ordförande
Linus Olsson

Vice Ordförande
Urban Gustafsson

Sekreterare
Elin Andersson

Ledamöter
Torbjörn Brunberg

Suppleanter
Eddie Bervelin
Bmnet Sagar
Ulla-Britt Henriksson
Mariam Garbo
Joan Ibarra